Varmuuden vuoksi omana sovituksena”

€10.00
In stock
SKU
951-29-4010-8
Kärjä, Antti-Ville
“Varmuuden vuoksi omana sovituksena”. Kansallisen identiteetin rakentuminen 1950-ja 1960-luvun taitteen suomalaisten elokuvien populaarimusiikillisissa esityksissä
Suomen Etnomusikologinen Seura
Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja 13
Vaasa 2005, 402 s.
1950- ja 1960-lukujen taitetta on totuttu ajattelemaan yhtenä merkittävimmistä kulttuurisista ja yhteiskunnallisista murrosvaiheista Suomessa. Murroksen ääniä ja kuvia on etsitty ja löydetty myös suomalaisesta populaarimusiikista ja elokuvasta. Tutkimuksessaan Antti-Ville Kärjä jäljittää näitä murroksen elementtejä suhteessa laajempiin kulttuurisiin käytäntöihin sekä erityisesti ajatukseen suomalaisuudesta. Kirjassa analysoidaan ajankohdan keskeisiksi populaarimusiikin ja elokuvan yhteistuotteiksi nostettuja ilmiöitä. Analyysi osoittaa, että juuri populaarikulttuurissa kansallisuuteen ja kansalliseen kulttuuriin liittyvät ulottuvuudet ovat usein hyvinkin pysyviä, mutta samalla myös moniulotteisia ja ristiriitaisiakin.
More Information
ISBN 951-29-4010-8
ISSN 0785-2746
Publisher Suomen Etnomusikologinen Seura
Series Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja
Published (year) 2005
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Film studies, Music
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies