Valoa kansalle

€15.00
In stock
SKU
952-5031-19-5
Tiimonen, Soili
Valoa kansalle. Luterilainen kirkko ja kansanopetuksen kehittämispyrkimykset autonomisessa Suomessa 1809–1848
Suomen kirkkohistoriallinen seura
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 185
Saarijärvi 2001, 447 s.
Teoksessa tarkastellaan vuosia 1809 - 1848, jotka olivat esivaihe siirryttäessä kirkollisesta kansanopetusjärjestelmästä kunnalliseen kansanopetuslaitokseen. Tutkimuksen ajanjakso on suomalaisen koulutuksen historiassa jäänyt toistaiseksi vähäiselle huomiolle. Papiston edustajat ottivat innokkaimmin kantaa kansanopetuksen uudistusehdotuksiin. Samalla paljastui selvä ero läntisen ja itäisen Suomen peruslinjassa. Turun hiippakunnan johto halusi tehostaa perinteistä perhekeskeistä opetusta uusilla tukitoimilla. Porvoon hiippakunnassa taas pyrittiin perustamaan kiertäviä pitäjänkouluja. Viipurin läänissä eli Vanhassa Suomessa tavoitteena oli kiinteän pitäjänkoululaitoksen kehittäminen. Kansanopetuksen opetustavoitteissa uskonnon rinnalle nousivat käytännön kansalaistaidot kuten kirjoitus ja laskento.
More Information
ISBN 952-5031-19-5
ISSN 0356-0759
Publisher Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet
Series Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia
Published (year) 2001
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Church History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies