Vallankumouksen asennot

€30.00
In stock
SKU
978-952-7093-34-4
Viren, Eetu
Vallankumouksen asennot. Brecht, Benjamin ja kysymys estetiikan politisoimisesta
Tutkijaliitto ry
Paradeigma
Tallinna 2023, 272 s.
2. painos 2023, (1. painos 2021) “Brechtille ja Benjaminille kirjallinen laatu ja poliittinen tendenssi eivät olleet keskenään vastakkaisia vaan päinvastoin. Juuri Brechtin ja Benjaminin työ voi auttaa meitä purkamaan vastakkainasettelua estetiikan ja politiikan välillä muuttamalla käsitystämme molemmista.”

Vallankumouksen asennot on esseistinen tutkielma taiteen ja vallankumouksellisen toiminnan välisistä suhteista. Kirjassa puretaan vastakkainasettelua kantaaottavan taiteen ja kokeellisen taiteen välillä - poliittisen taiteen ja esteettisen taiteen välillä. Tässä tehtävässä merkittävän lähtökohdan tarjoavat Bertolt Brechtin ja Walter Benjaminin taiteellinen ja teoreettinen työ.

Taide ei ole koskaan neutraalia ja puhtaasti esteettistä, vaan siihen sisältyy aina poliittinen ulottuvuus. Toisaalta taidetta ei pidä myöskään valjastaa pelkäksi ideologiseksi työkaluksi, jolloin se jää ylhäältä annetuksi julistukseksi siitä, miten pitäisi toimia. Sen sijaan taiteessa on kyse itse kokemuksen muodon muuttamisesta. Taiteen vallankumouksellisuus tarkoittaa taiteen voimaa muuttaa aistikykymme ehtoja. Tämä muutos vaatii kuitenkin taiteen käytäntöjen ja tekniikoiden uudistamista. Uudenlaiset taiteelliset tekniikat voivat auttaa ruumista löytämään sellaisen asennon, josta käsin se voi aistia maailman uudella tavalla ja siten myös mullistaa maailman perustan.
More Information
ISBN 978-952-7093-34-4
Publisher Tutkijaliitto ry
Series Tutkijaliiton kirjat
Published (year) 2023
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Aesthetics, Philosophy, Art History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies