Ultra och Quosego

€24.00
In stock
SKU
978-951-583-171-2
Ultra och Quosego
Red. Lisen Sundqvist. Inledning av Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Borgå 2014, faksimilutgåva, 496 + XXVII s.
Tidskrifterna Ultra (1922) och Quosego (1928‒1929) var språkrör för den ohejdbara modernism som under det finländska 1920-talet samlade nya konstnärliga strävanden, och de fungerade som forum för litterär begåvning, kritik och delvis programskrifter. Tidskrifterna tog plats i brytningspunkten mellan modernt och traditionellt och var själva en drivande kraft i kampen mellan modernism och traditionsbundenhet. Till de medverkande hörde bland andra Edith Södergran, Elmer Diktonius, Gunnar Björling, Hagar Olsson, Rabbe Enckell och Henry Parland. Ultra utkom med sammanlagt sju nummer och Quosego med fyra tjocka häften. Här samlas Ultra och Quosego i gemensam utgåva i faksimil. Clas Zilliacus inledande essä kastar ljus över den historiska kontexten med dess idéer, branscharbete och kopplingar mellan tidskrifterna.
More Information
ISBN 978-951-583-171-2
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series SLS erillisjulkaisut
Published (year) 2014
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Art History, Media and Communication studies
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies