Uloimmalla rannalla

€10.00
In stock
SKU
978-951-9057-83-5
Nyman, Harri
Uloimmalla rannalla. Luotsi- ja majakkamiesperheet asemayhdyskunnissaan
Suomen Muinaismuistoyhdistys
Kansatieteellinen Arkisto 54
Jyväskylä 2011, 512 (5) s.
Uud. p. 2014.
Luotsit ja majakanvartijat perheineen asuivat, elivät ja työskentelivät pitkään asemapaikoillaan saariston uloimmilla luodoilla sekä väylien varsilla saariston sisällä. 1900-luvun kuluessa nämä virkamiesyhdyskunnat kuitenkin tyhjenivät. Mitkä olivat ne perimmäiset syyt, jotka saivat ihmiset lähtemään ja minkälaisen elämän he jättivät jälkeensä? Teoksessa kysytään: mitkä olivat luotsi- ja majakkasaarilla muotoutuneen virkamieskulttuuriin omimmat piirteet? Miten saarilla aloillaan eläneet virkamiesperheet alkoivat pirstoutua oppivelvollisuuslain mukanaan tuoman koululaismuuton seurauksena? Entä naapurisopu, minkälaisia strategioita asemayhdyskuntien asukkaat kehittivät sen säilyttämiseksi? Miten majakoitten automatisointi ja luotsityön modernisoituminen koettiin paikallistasolla? Teos auttaa ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka säätelevät eristyksissä ja luonnon ehdoilla elävien yhteisöjen toimintaa ja selviytymistä.
More Information
ISBN 978-951-9057-83-5
ISSN 0355-1830
Publisher Suomen Muinaismuistoyhdistys
Series Kansatieteellinen Arkisto
Published (year) 2011
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Ethnology
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies