Tytöt äänessä

€19.00
In stock
SKU
951-746-457-6
Routarinne, Sara
Tytöt äänessä. Paranteesit ja nouseva sävelkulku kertojan vuorovaikutuskeinona
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 903
Helsinki 2003, 327 s.
Tutkimuksessa selvitetään, millainen ilmiö paranteesit ja nouseva sävelkulku ovat kerronnassa sekä mikä on niiden asema ja tehtävä keskustelujaksossa. Tutkimuksen aineistona on nuorten suomalaistyttöjen kahdenkeskisiä keskusteluja kasvokkain ja puhelimessa. Nousevalla sävelkululla kertoja ohjaa vastaanottajaa ja ennakoi jatkoa. Sekä paranteesit että nouseva sävelkulku osoittautuvat keinoiksi tuoda esiin ja tarkistaa tulkinnalle välttämättömiä taustatietoja. Ne ovat kertojan keinoja huolehtia siitä, että vastaanottaja pystyy seuraamaan esitettyä.
More Information
ISBN 951-746-457-6
ISSN 0355-1768
Publisher Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia
Published (year) 2003
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Linguistics
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies