Toiveet ja todellisuus

€36.00
In stock
SKU
978-952-5401-78-3
Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa
Toim. Auli Toom, Matti Rautiainen ja Juhani Tähtinen
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 75
Jyväskylä 2017, 546 s.
Kasvatuksen olemus ja tehtävä ovat aina olleet kasvatusalan tutkijoiden, asiantuntijoiden, yhteiskunnallisten vaikuttajien ja käytännön toimijoiden kiinnostuksen kohteena. Erityisesti kysymys kasvatuksesta osallisuuden ja oppimisen rakentajana on ollut keskeinen, vaikka se onkin painottunut eri aikoina hieman eri tavoin.

Kasvatuksen toiveiden ja todellisuuden kohtaaminen sekä tähän liittyvät jännitteet ovat tarjonneet tutkimukselle ja siihen kytkeytyvälle kehittämiselle jatkuvasti kiinnostavan kentän. Tässä kirjassa näkökulmia on kolme. Teos alkaa kasvatuksen olemuksen ja osallisuuden käsitteen monimuotoisella tarkastelulla. Se etenee tarkastelemaan kasvatuksen ja opetuksen käytäntöjä sekä lasten ja nuorten osallisuutta niissä. Lopuksi teos kohdentuu kasvatuksen ja opetuksen kokeiluihin, joilla osallisuutta on pyritty rakentamaan.

Toiveet ja todellisuus tarjoaa kiinnostavaa asiantuntijatietoa alan ammattilaisille, opiskelijoille sekä kasvatuksen ja kasvatustieteen kysymyksistä kiinnostuneille. Se myös juhlistaa 50 vuotta täyttävää Suomen kasvatustieteellistä seuraa.
More Information
ISBN 978-952-5401-78-3
ISSN 1458-1094
Publisher Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Series Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences
Published (year) 2017
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Education
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies