Tikkanens blick

€40.00
In stock
SKU
978-951-583-245-0
Wrede, Johan
Tikkanens blick. En essä om Henrik Tikkanens författarskap, livsöde och personlighet
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 765
Borgå 2012, 352 s.
Henrik Tikkanen strävade som författare efter att ingripa i sin egna och samtidens trauman och livsvillkor. Det här är ett genomgående tema i denna bok, där Tikkanens författarskap ses genom de historiska och biografiska sammanhangen. Olyckliga uppväxtförhållanden och mötet med kriget satte djupa spår i Henrik Tikkanens författarskap. Johan Wredes mångåriga vänskap med Tikkanen bildar fond i analysen och tillför också unik kunskap om författarskapet. Radikal individualism och ideologikritik kom att bli utmärkande för Tikkanen, liksom hans självbiografiska prosa. Receptionen av Tikkanens böcker belyses genom olika läsekretsar, en finlandssvensk, en finsk och en sverigesvensk publik.
More Information
ISBN 978-951-583-245-0
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2012
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Literary Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies