Tieteen lyhyt historia

€18.00
In stock
SKU
978-952-68101-4-0
Suntola, Tuomo
Tieteen lyhyt historia - vai pitkä tie luonnonfilosofian ja empirismin kohtaamiseen
Luonnonfilosofian seura - Samfundet för naturfilosofi
Publications of the Finnish Society for Natural Philosophy
Latvia 2018, 3. täydennetty p., 256 s.
Tieteen lyhyt historia - vai pitkä tie luonnonfilosofian ja empirismin kohtaamiseen on syvällinen ja asiantunteva teos luonnontieteiden kehityksestä ja tieteiden tuottaman todellisuuskuvan rakentumisesta. Tarkastelu etenee antiikin filosofialähtöisistä hahmotelmista modernin empiirisen tutkimuksen ja matemaattisen kuvauksen tuottamaan tieteelliseen käsitykseen fysikaalisesta todellisuudesta. Kirjassa arvioidaan myös mahdollisuuksia tieteellisen maailmankuvan uudistamiseen.

Tuomo Suntolan pitkäaikainen työ Dynaamisen Universumin teorian kehittelyssä on avannut kokonaisvaltaisen näkökulman arvioida sekä historian valintoja että modernin tieteen teorioiden perusteita. Teoksessa korostuu filosofisten perusteiden, käytännön havaintojen ja matemaattisten menetelmien yhdistäminen merkitys. Kokonaisvaltaisen tieteen kehityspolun tarkastelun lisäksi teos sisältää henkilögallerian yli sadasta tieteen kehitykseen keskeisesti vaikuttaneesta tutkijasta, sekä laajan lähdeaineiston ja linkkejä tieteen pioneerien alkuperäisteoksiin. Teos ei ole vain tietolähde - se myös haastaa lukijan omakohtaiseen pohdiskeluun tieteen kehityksestä sekä nykyisten teorioiden perusteista ja fysikaalisen todellisuuskuvan muodostumisesta. Tieteen lyhyt historia - vai pitkä tie luonnonfilosofian ja empirismin kohtaamiseen sopii hakuteokseksi, innoittajaksi ja näkökulman avartajaksi niin luonnontieteiden opettajille, opiskelijoille kuin yksityisille pohdiskelijoillekin.
More Information
ISBN 978-952-68101-4-0
Publisher Luonnonfilosofian seura - Samfundet för naturfilosofi
Series Publications of the Finnish Society for Natural Philosophy
Published (year) 2018
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages finnish
Disciplines Philosophy, History, Science and Scholarship
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies