Tiede ja Ase 70

€20.00
In stock
SKU
183-VSK-70
Tiede ja Ase 70. Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu
Päätoimittaja Ismo Turunen
Suomen Sotatieteellinen Seura
Helsinki 2012, 190 s.
Artikkelit: Arto Hirvelä & Aki-Mauri Huhtinen, Strateginen kommunikaatio informaatioyhteiskunnan kansallisten tavoitteiden edistämisessä ‒ realismista sosiaaliseen konstruktioon; Antti Paronen, Sosiaalinen liike sotilaallisena toimijana; Juha Mäkinen, Asevelvollisuus yhteiskunnallisissa merkitysyhteyksissään; Otto Pekkarinen & Hannu Rentola, Ammattialiupseereiden työssä oppiminen ja sen ohjaaminen ‒ sotilaspedagoginen tapaustutkimus; Juha Tuominen, Päällikkö on pääkouluttaja? Tapio Saarelainen, Tilannetietoisuuden parantaminen sensorielementtiammuksella. Targeting situational awareness beyond the event horizon by means of sensor element munition; Jukka Anteroinen, Juha-Matti Lehtonen & Harri Mikkola, Euroopan puolustusmarkkinoiden muutosten vaikutukset suomalaiselle puolustusteollisuudelle; Petteri Jouko, Niin sodit kuin koulutat ‒ arvioita kenttäarmeijan koulutustasosta jatkosodan hyökkäysvaiheessa; Mikko Karjalainen, "Sotiemme kokemukset osoittavat" ‒ Sotatieteellinen Seura yleisesikuntaupseereiden keskustelufoorumina.
More Information
ISSN 0358-8882
Publisher Suomen Sotatieteellinen Seura
Series Tiede ja Ase
Published (year) 2012
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages multilingual
Disciplines Military Science
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies