Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2023:3

€11.70
In stock
SKU
16-JFT-159:3
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2023:3
Huvudred. Dan Helenius
Juridiska Föreningen i Finland
Lahtis 2023, 187-289 s.
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2023:3 innehåller bland annat artiklar: Anders Lundberg, Tygel och dygd: Synen på lagens funktion i tidigmodern svensk rättsvetenskap; Erika Romberg, Intressentteorin – Lars Erik Taxells (1913-2013) aktiebolagsrättsliga (intressepluralistiska) arv; Heikki E. S. Mattila, Minoritetens spark och majoritetens tryck – Den juridiska galiciskan ur finländskt perspektiv; Jyri Paasonen, Mediation in Criminal Cases in Finland.
More Information
ISSN 0040-6953
Publisher Juridiska Föreningen i Finland
Series Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT)
Published (year) 2023
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish, english
Disciplines Law
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies