Terra 2011:3

€9.00
Out of stock
SKU
74-TERRA-123:3
Terra 2011:3. Kaivostoiminta ja paikallisuus
Teemanumeron toim. Tuija Mononen & Rauno Sairinen
Suomen Maantieteellinen Seura
Sastamala 2011, 85 s.
Sis. seuraavat artikkelit: Tuomas Suutarinen, Arktinen "rajakaupunki" Koutero asuinympäristönä ja kaivostoimintariippuvaisena paikkakuntana; Rauno Sairinen, Kaivosteollisuuden yhteiskuntavastuu ja muuttuva suhde paikallisyhteisöön; Tuija Jartti & Tapio Litmanen, Uraanin hyväksyttävyys – suomalaisten asennoituminen uraaniin, uraanin etsintään ja uraanin louhintaan; Ismo Björn & Jarmo Kortelainen, Yhteisökudelman säilyminen ja purkautuminen Outokummun kaivoskaupungissa; Katja Tervo, Otanmäki – katsaus erään kaivoskylän elinkaaren vaiheisiin; Kauko Mikkonen, Aijalan kaivoskylä sosiaalisen murroksen ilmentymänä.
More Information
ISSN 0040-3741
Publisher Suomen Maantieteellinen Seura - Geografiska Sällskapet i Finland
Series Terra
Published (year) 2011
Languages finnish
Disciplines Geography
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies