Tekijänoikeus omaisuutena

€135.00
In stock
Only 1 left
SKU
978-951-855-361-1
Kivistö, Martti
Tekijänoikeus omaisuutena. Tutkimus suomalaisen tekijänoikeuden yleisistä opeista
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 331
Helsinki 2016, V–XLI + 500 s.
Martti Kivistön väitöskirjassa Tekijänoikeus omaisuutena tutkitaan suomalaisen tekijänoikeuden teoreettisten perusteiden muotoutumista 1800-luvun lopusta alkaen. Tarkastelun kohteena on tekijänoikeus omaisuutena, jonka aineellista ulottuvuutta ovat muovanneet pyrkimykset yhtäältä turvata teoksen tekijälle esineoikeudelliseen omistajanvaltaan rinnastuva oikeusasema, toisaalta rajoittaa tekijän oikeutuksia erilaisten yhteiskunnallisten ja muiden intressien hyväksi. Tekijänoikeutta lähestytään sekä aatehistoriallisen että normianalyyttisen näkökulman kautta tukeutuen eri aikakausien tieteelliseen doktriiniin ja lainvalmisteluaineistoihin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Tutkimuksessa syvennytään tekijän oikeutusten perusteita ja kehitellään tekijänoikeuden rajoitusten systematiikkaa. Erityistä huomiota kiinnitetään oikeuksien vaihdannan edellytyksiin ja sääntelyyn sekä tekijän asemaan markkinatoimijana. Tarkastelun tuloksena esitetään tekijänoikeuden yleisten oppien rekonstruktio, jossa oikeusperiaatteella on aiempaa keskeisempi rooli. Teoksessa seurataan yleisten oppien myöhempää kehitystä nykypäivään saakka ja tutkitaan erityisesti digitalisaation ja uuden perusoikeusdoktriinin vaikutuksia oikeudenalaan.
More Information
ISBN 978-951-855-361-1
ISSN 0356-7206
Publisher Suomalainen Lakimiesyhdistys
Series Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja
Published (year) 2016
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages finnish
Disciplines Law
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies