Talet lever!

€28.00
In stock
SKU
978-951-583-292-4
Leinonen, Therese
Talet lever!. Fyra studier i svenskt talspråk i Finland
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 796
Helsingfors 2015, 230 s.
Under åren 2005-2008 gjordes inspelningar med mer än tusen personer i projektet Spara det finlandssvenska talet vid Svenska litteratursällskapet i Finland. De berättär om sin hemort, sitt liv och synen på språk och språkvariation. I denna bok görs djupdykningar i olika delar av Spara talet-materialet Här beskrivs de åboländska dialekterna så som de talades i början av 2000-talet, och jämförelser görs av olika drag i finlandssvenskan i Helsingfors, Åbo, Mariehamn och Vasa. Sociolingvistisk variationsanalys används för att beskriva och förklara variation och förändring i språkbruket.
More Information
ISBN 978-951-583-292-4
ISSN 0039-6842, (Studier i Nordisk filologi) 0356-0376
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2015
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Linguistics
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies