Syrjänische Texte. Bd. IV

€38.00
Out of stock
SKU
951-9403-88-4
Syrjänische Texte. Bd. IV. Komi-Syrjänisch: Ober-Vycegda-Dialekt
Koonnut T. E. Uotila. Toim. Paula Kokkonen
Suomalais-Ugrilainen Seura
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 221
Vammala 1995, 521 S.
Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen dosentti Toivo Emil Uotila (1897–1947) haastatteli toisen maailmansodan aikana Suomeen sotavankeuteen joutuneita komeja eli syrjäänejä. Yli 40 miehen haastattelu antoi tulokseksi 80 käsinkirjoitettua vihkoa komilaisia kansanperinnetekstejä: satuja, tarinoita, arvoituksia, sananlaskuja, enteitä ja lauluja. Suomalais-Ugrilainen Seura julkaisee tämän tekstikokoelman saksankielisine käännöksineen. Tarkkaa foneettista transkriptiota noudattavat kominkieliset tekstit on järjestetty murteittain, murteiden sisällä kertojittain ja edelleen perinnelajeittain. Nyt ilmestynyt nide on neljäs, ja se sisältää 521 sivua Ylä-Vytšegdan murretekstejä käännöksineen
More Information
ISBN 951-9403-88-4
ISSN 0355-0230
Publisher Suomalais-Ugrilainen Seura
Series Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia
Published (year) 1995
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages german
Disciplines Linguistics
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies