Superdiversiteetti

€32.00
In stock
SKU
978-951-858-849-1
Superdiversiteetti. Näkökulmia maahanmuuton monimuotoisuuteen
Toim. Tuomas Martikainen ja Sari Pöyhönen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1489
Turenki 2023, 421 s.
Maahanmuuton lisääntymisellä 1990-luvun taitteesta lähtien on ollut lukuisia vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Moninaisuus on lisääntynyt, eivätkä perinteiset sosiaaliset kategoriat, kuten etninen tausta, syntymämaa tai äidinkieli, enää riitä kuvaamaan sitä.

Tämä teos tarkastelee monimuotoista Suomea superdiversiteetin käsitteen valossa. Käsite kyseenalaistaa perinteisen monikulttuurisuusajattelun, joka korostaa etnisiä ja kulttuurisia eroja. Superdiversiteetti nostaa niiden rinnalle niin ryhmien sisäisiä kuin yksilöllisiäkin eroja ja erilaisten elämänkulkujen merkitystä. Superdiversiteetin näkökulmasta maahanmuuton aiheuttamia yhteiskunnallisia ilmiöitä voidaan käsitellä aiempaa syvällisemmin. Käsitettä pohditaan teoksessa myös kriittisesti: Mitä uutta se tarjoaa? Mihin sitä voidaan soveltaa? Mihin ei?

Teos on ensimmäinen suomenkielinen kokoelma superdiversiteetin tutkimuksesta. Se käsittelee superdiversiteettiä monitieteisesti kattaen esimerkiksi sosiolingvistiikan, kasvatustieteet, yhteiskuntatieteet ja kaupunkitutkimuksen.
More Information
ISBN 978-951-858-849-1
ISSN 0355-1768
Publisher Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
Published (year) 2023
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Linguistics, Cultural Studies, History of Society
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies