Suomen aluekehityksen pitkät aallot

€30.00
In stock
SKU
978-952-7399-13-2
Katajamäki, Hannu
Suomen aluekehityksen pitkät aallot. Näkökulmia ja tulkintoja
Siirtolaisuusinstituutti
Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 43
Turku 2022, 174 s.
Taloutemme ydin oli pitkään puunjalostus. Metsään pohjaava tuotanto muovasi aluerakenteemme perustan. Vähitellen asetelma monipuolistui moninaisten vaiheiden seuratessa toisiaan. Ne ovat ikään kuin Suomen aluekehityksen pitkiä aaltoja. Tämän suuren kertomuksen oheinen kirja tiivistää. Matka alkaa Suomen asuttamisesta ja päättyy 2020-luvun pohdintoihin tulevaisuudesta.

Kirjan ilmestyessä eletään jälleen kerran murroksellista aikaa. Maailma yllätti vuonna 2020. Koronapandemiasta tuli ehkä perustavanlaatuinen käännekohta, jonka vaikutukset alkavat vähitellen näkyä. Vielä ei tiedetä, mitkä niistä ovat tilapäisiä, mitkä pysyviä. Suunnistettaessa tulevaisuuteen on hyvä perehtyä Suomen aluerakenteen muotoutumisen historiaan. Sieltä kiirii toivon ja peräänantamattomuuden viesti.
More Information
ISBN 978-952-7399-13-2
ISSN 2343-3507
Publisher Siirtolaisuusinstituutti
Series Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja
Published (year) 2022
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines History, Economics
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies