Suomalainen sänky

€15.00
In stock
SKU
951-746-819-9
Sammallahti, Leena & Lehto, Marja-Liisa
Suomalainen sänky. Kansanomaisten vuodekalusteiden historiaa
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1094
Tampere 2006, 227 s.
Teoksessa selvitetään suomalaisen sängyn historiaa nykypäiviin saakka. Apuna on käytetty museoiden runsaita esinekokoelmia, joista ei ole aikaisemmin koottu sänkyä koskevaa, näin näyttävää yhtenäistä esitystä. Teos kattaa koko maan, mutta päähuomio keskittyy Satakuntaan, jonka kansankulttuuri rikkautensa ja kerroksellisuutensa vuoksi on antoisinta. Tieteellistä osuutta elävöitetään kansanelämään ja sänkyyn liittyvillä syventävillä tietoiskuilla ja koko kirja on erittäin runsaasti kuvitettu.
More Information
ISBN 951-746-819-9
ISSN 0355-1768
Publisher Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
Published (year) 2006
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages finnish
Disciplines Ethnology
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies