Sphinx 2001-2002

€17.00
In stock
SKU
7-ÅB-B-2002
Sphinx 2001-2002. Årsbok = Vuosikirja = Yearbook 2001–2002
Redaktör – Toimittaja – Editor Peter Holmberg
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Helsingfors 2002, 178 pp.
Sis. esitelmät: Gustaf Gripenberg, Artificiella neurala nät ur matematisk synvinkel; Lena Sisula-Tulokas, På väg mot en europeisk avtalsrätt; Göran Djupsund, Referenda; Do they polarize? Niklas Bruun, Den tysta revolutionen. Om EU:s inverkan på finländsk lagstiftning och rättskultur; Christian Ehnholm, Kolesterol, en molekyl med många ansikter; Kari Enqvist, Aika suhteellisuusteoriassa ja sen takana; Mikael Fortelius, Tiden – ett paleobiologiskt perspektiv; Tom Reuter, Darwin gav oss en biologisk tid; Jaakko Frösén, Antiikin 'aika'; Juha Sihvola, Modernin historiallisen ajankäsityksen syntyminen; Bengt Holmström, Corporate restructuring: Markets versus managers. Muistopuheet: Theodor Mikael Scheinin, Anders Fabian Langenskiöld; Pekka Niemi, Kirsti Lagerspetz.
More Information
ISSN 0783-5892
Publisher Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Series Sphinx
Published (year) 2002
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages multilingual
Disciplines Varia
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies