Sphinx 2000-2001

€16.80
In stock
SKU
7-ÅB-B-2001
Sphinx 2000-2001. Årsbok = Vuosikirja = Yearbook 2000-2001
Redaktör - Toimittaja - Editor Peter Holmberg
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Helsingfors 2001, 178 pp.
Sis. seuraavat kokousesitelmät: Eero Tarasti, Heitor Villa-Lobos – latinalaisen Amerikan ääni aikamme musiikin historiassa; C-G. Standertskjöld-Nordenstam, Modern radiologi: form och funktion; Göran von Bonsdorff, Pugwash-rörelsen; John Westerholm, Svenskestland – kustlandskap i förändring; Marja-Liisa Riekkola, Kapillaarielektroforeesi – nykyaikaisen kemian perusmenetelmä; Mikael Knip, Är typ 1 diabetes en välfärdssjukdom? Pertti Lipas, Atomiytimen karkea rakenne; Jan Sundberg, Förändringar i kopplingen mellan parti och intresseorganisation i Norden; Francis Delpérée, Le Royaume fédéral de Belgique. Lisäksi elämäkerrat Bengt Rånbystä, Per-Olov Löwdinistä ja Herbert Hungerista sekä katsaus Tiedeseuran toimintaan 2000-2001.
More Information
ISSN 0783-5892
Publisher Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Series Sphinx
Published (year) 2001
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages multilingual
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies