Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2022:4

€13.00
In stock
SKU
38-SLA-59:4
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2022:4. Työterveys
Päätoim. Riikka Lämsä
Sosiaalilääketieteen yhdistys
s.l. 2022, 349-487 s.
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 4/2022 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Pia Hakamäki, Vesa Saaristo, Pirjo Lindfors, Timo Ståhl, Tukityöllistäminen interventiona ja sen vaikutus perusterveydenhuollon palvelujen käyttöön; Lotta Lintula, Paula Salo, Jaana Halonen, Ville Aalto, Jenni Ervasti, Anne Kouvonen, Tuula Oksanen; Työyhteisön sosiaalinen pääoma ja työntekijöiden työkyky: pseudokokeellinen tutkimus; Hanna-Leena Ristimäki, Johanna Ruusuvuori, Sanni Tiitinen, Pirjo Juvonen-Posti, Työmotivaation rakentuminen työterveysneuvottelun vuorovaikutuksessa: tasapainottelua halukkuuden ja haasteiden välillä; Susanne Simelius, Reeta Turunen, Mari Herttalampi, Taru Feldt, Omantunnon stressi hyvinvoinnin riskitekijänä terveydenhuollossa; Dosentti Seija Pekkala, Dosentti Päivi Rainò, Rikostaustaisten nuorten kielellisten ja sosiaalisten taitojen tukeminen; Hanna Ristolainen, Elisa Tiilikainen, Sari Rissanen, Käytännöllinen satunnaistettu kontrolloitu tutkimus osallistavan ryhmämuotoisen palveluohjauksen vaikuttavuudesta; Hanna Paasio, Carola Ray, Juuli-Mari Kokkonen, Reetta Lehto, Kaija Nissinen, Essi Skaffari, Henna Vepsäläinen, Maijaliisa Erkkola, Eva Roos, Sosiaalisen ja fyysisen kotiympäristön yhteydet päiväkoti-ikäisten lasten ruokatottumuksiin.
More Information
ISSN 0355-5097
Publisher Sosiaalilääketieteen yhdistys
Series Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti
Published (year) 2022
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Medicine, Sosial Policy, Sosiology, Health
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies