Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2017:1

€13.00
In stock
SKU
38-SLA-54:1
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2017:1
Päätoim. Sari Räisänen
Sosiaalilääketieteen yhdistys
s.l. 2017, 69 s.
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Maija Alahuhta, Eija Niemelä, Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden palveluiden toteutuminen – työntekijöiden ja johtavien viranhaltijoiden haastattelututkimus; Pälvi Havukainen, Anna-Mari Pasanen, Kirsi Honkalampi, Pirjo Saarinen, Juho Saari, Huumeita suonensisäisesti käyttävien terveysneuvontapisteen asiakkaiden muutosvalmius ja siihen vaikuttavat tekijät; Leija-Lotta Kalaoja, Sanna Sinikallio, Outi Nuutinen, Syömishäiriöpotilaiden ravitsemushoidon potilastyytyväisyyskysely – kehittäminen ja pilotointi; Miisa Törölä, Pertti Töttö, Kolme polkua huono-osaisuuteen – oikeuspsykiatristen potilaiden laitosurat, yhteiskunnallinen asema ja paranoidisuus.
More Information
ISSN 0355-5097
Publisher Sosiaalilääketieteen yhdistys
Series Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti
Published (year) 2017
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Medicine, Sosial Policy, Sosiology
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies