Skrifter. Band 5

€15.00
In stock
SKU
978-951-583-285-6
Wallin, Georg August
Skrifter. Band 5. Norra Arabiska halvön och Persien 1847–1849
Utgivna av Kaj Öhrnberg, Patricia Berg & Kira Pihlflyckt
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 730:5
Helsingfors 2014, 537 s.
I Georg August Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk form. Den femte delen innehåller material från Wallins tid i Kairo hösten 1847 och sommaren 1849 och från hans resa över Arabiska halvöns norra delar och därifrån till Persien 1848‒1849. Wallin reste som muslim och kunde därför under färden på Arabiska halvön och i Persien inte skriva dagliga reseanteckningar på svenska. I denna volym ingår däremot dagsnotiser och väderleksanteckningar som han skrev på svenska med arabiskt skrift för att inte röja sin egentliga identitet. Största delen av materialet i Skrifter 5 består av långa brev som Wallin skrev i Baghdad och Kairo och skickade hem till familj och vänner.
More Information
ISBN 978-951-583-285-6
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2014
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines History, Oriental Studies
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies