Skrifter. Band 2

€15.00
In stock
SKU
978-951-583-227-6
Wallin, Georg August
Skrifter. Band 2. Det första året i Egypten 1843–1844
Utgivna av Kaj Öhrnberg & Patricia Berg under medverkan av Kira Pihlflyckt
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 730:2
Helsingfors 2011, 465 s.
I Georg August Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk form. Band 2 innehåller Wallins brev och dagböcker från det första året i Egypten och inleds när han anländer till Alexandria i december 1843. Efter några veckor i Alexandria reste Wallin till Kairo där han bosatte sig. Under tiden i Alexandria klädde sig Wallin ännu i sina västerländska kläder, men dagen innan han steg på båten till Kairo genomgick han den yttre förvandlingen till muslim. Från Kairo gjorde han en cirka en månad lång resa till Nedre Egypten våren 1844. Bandet innehåller Wallins brev och dagboksanteckningar från december 1843 till september 1844 samt hans listor över utgifter från 1844 skrivna på arabiska.
More Information
ISBN 978-951-583-227-6
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2011
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines History, Oriental Studies
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies