Skolhistoriskt arkiv 37

€30.00
In stock
SKU
179-SA-37
Skolhistoriskt arkiv 37
Red. Erik Geber
Svenska skolhistoriska föreningen i Finland
Helsingfors 2019, 191 s.
Skolhistoriskt arkiv nr 37 handlar om skoladministrationen i Svenskfinland. Det är nämligen 100 år sedan skolstyrelsens svenska avdelning tillkom. Erik Geber behandlar därför i en inledande uppsats avdelningens historia fram till våra dagar. Som fortsättning på det tar han också upp studentexamen ur svensk synvinkel, främst skillnader som uppkommit p.g.a. språket samt den svenska representationen i nämnden. Martin Gripenberg behandlar utförligt den svenska inspektionsverksamheten under rubriken lnspektorerna var folkskolskolans eldsjälar och diskuterar också orsakerna tiìl att inspektionerna upphörde på 1990-talet.

Den svenska skolautonomin i Finland ligger numera främst hos kommunerna. Bo Rosenberg, långvarig svensk skoldirektör, behandlar skoladministrationen i de svenska och tvåspråkiga kommunerna från 1970 in på 2000-taìet. Karl-Gustav Jossfolk tar upp två myter i grundskolan, som han kalla dem, nämligen det s.k. Pirkkala-försöket på 1970-talet samt påståendena att grundskolan i Finland skulle vare en kopia från Östtyskland. Främst kom grundskolan från Sverige, visar han.

Slutligen genomgås som vanligt skolhistoriska händelser de senaste åren, denna gång av Martin Gripenberg, som i egenskap av föreningens sekreterare deltog i den skolhistoriska konferensen i Trondheim i augusti 2018. Föreningen och dess verksamhet i övrigt presenteras på föreningens hemsidor skolhistoria.fi.
More Information
ISSN 0489-0760
Publisher Svenska skolhistoriska föreningen i Finland
Series Skolhistoriskt arkiv
Published (year) 2019
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines History, Education
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies