Skolhistoriskt arkiv 37

€30.00
In stock
SKU
179-SA-37
Skolhistoriskt arkiv 37
Red. Erik Geber
Svenska skolhistoriska föreningen i Finland
Helsingfors 2019, 191 s.
Skolhistoriskt arkiv nr 37 handlar om skoladministrationen i Svenskfinland. Det är nämligen 100 år sedan skolstyrelsens svenska avdelning tillkom. Erik Geber behandlar därför i en inledande uppsats avdelningens historia fram till våra dagar. Som fortsättning på det tar han också upp studentexamen ur svensk synvinkel, främst skillnader som uppkommit p.g.a. språket samt den svenska representationen i nämnden. Martin Gripenberg behandlar utförligt den svenska inspektionsverksamheten under rubriken lnspektorerna var folkskolskolans eldsjälar och diskuterar också orsakerna tiìl att inspektionerna upphörde på 1990-talet.

Den svenska skolautonomin i Finland ligger numera främst hos kommunerna. Bo Rosenberg, långvarig svensk skoldirektör, behandlar skoladministrationen i de svenska och tvåspråkiga kommunerna från 1970 in på 2000-taìet. Karl-Gustav Jossfolk tar upp två myter i grundskolan, som han kalla dem, nämligen det s.k. Pirkkala-försöket på 1970-talet samt påståendena att grundskolan i Finland skulle vare en kopia från Östtyskland. Främst kom grundskolan från Sverige, visar han.

Slutligen genomgås som vanligt skolhistoriska händelser de senaste åren, denna gång av Martin Gripenberg, som i egenskap av föreningens sekreterare deltog i den skolhistoriska konferensen i Trondheim i augusti 2018. Föreningen och dess verksamhet i övrigt presenteras på föreningens hemsidor skolhistoria.fi.
More Information
ISSN 0489-0760
Publisher Svenska skolhistoriska föreningen i Finland
Sarja Skolhistoriskt arkiv
Published (year) 2019
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines History, Education
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies