Sietämättömät ja täydellinen maailma

€8.00
In stock
SKU
952-5092-76-3
Sietämättömät ja täydellinen maailma. Kirjoituksia suvaitsemattomuudesta
Toim. Jari Eilola
Jyväskylän Historiallinen Yhdistys
Jyväskylän historiallinen arkisto 6
Jyväskylä 2003, 351 s.
Kaikkina aikoina ja kaikissa kulttuureissa joidenkin ihmisryhmien tai yksittäisten ihmisten on katsottu olevan sietämättömiä tai epänormaaleja. Yleensä heidät on määritelty ulkoapäin ja pyritty työntämään marginaaliin tai muuten häivyttämään näkyvistä.

Sallitun ja kielletyn, suvaitun ja sietämättömän määritelmät tai niiden välinen rajanveto eivät kuitenkaan ole muuttumattomia, vaan ne ovat aika- ja kulttuurisidonnaisia.

Näiden määrittelyjen ja rajanvetojen historiaan tutustuminen lisää ymmärrystämme menneisyydestä. Samalla niiden historia auttaa ymmärtämään nykyaikanakin ajankohtaisia suvaitsevaisuuteen ja suvaitsemattomuuteen liittyviä kysymyksiä.

Sisällys:
Eilola, Jari: Johdanto: Hyväksyä vai torjua? - Liukuvien rajanvetojen historiaa
Lamberg, Marko: "En vähäiselläkään rovolla tahtoisi ostaa häntä uudelleen eläväksi" – Lesken surun säätely pohjoismaisen aristokratian tapakulttuurissa myöhäiskeskiajalla
Einonen, Piia: Herroista narreiksi – Raadin kunnian määrittely osana kaupunkihallinnon uudistumispyrkimyksiä ja vallan demonstroimista 1600-luvun alkupuolen Tukholmassa
Eilola, Jari: "Cuca tiesi cungin mielen? Kengät kenengä sydämen?" – Maine ja luotettavuus uuden ajan alun pikkukaupungeissa
Ihalainen, Pasi: Suvaitsevaisuus-käsitteen muutos länsieurooppalaisessa julkisessa keskustelussa Nantes´in ediktin peruutuksesta (1685) ranskalaiseen valistukseen
Vilkuna, Kustaa H. J.: Murtuma yhteiskunnallisessa sietokyvyssä
Nygård, Toivo: Suhtautuminen romaneihin 1800-luvun Suomessa
Matikainen, Satu: Suhtautuinen Romanian juutalaisten siirtolaisuuteen 1900-luvun alun Britanniassa
Hämäläinen, Johanna: "Eroowaisuus riippui miehestä ja pullosta." - Keskiluokan sosiaalisen rajanvedon ja kansankuvan tuottamisen keinot 1800-luvun jälkipuoliskon raittiuskirjallisuudessa
Valtonen, Heli: Itsemurha ja sosiaaliset rajat 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun suomalaisen sivistyneistön lehdistöpuheessa
Summaries
More Information
ISBN 952-5092-76-3
ISSN 1239-8683
Publisher Jyväskylän Historiallinen Yhdistys
Series Jyväskylän historiallinen arkisto
Published (year) 2003
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish, english
Disciplines History, Cultural History, Sosial Policy, Minorities, History of Society
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies