Satunnaisesti Suomessa

€46.00
In stock
SKU
978-951-858-005-1
Satunnaisesti Suomessa
Toim. Marko Lamberg, Ulla Piela ja Hanna Snellman
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kalevalaseuran vuosikirja 97
Tallinna 2018, 325 s.
Kalevalaseuran 97. vuosikirja Satunnaisesti Suomessa tarkastelee Suomeen sattumalta saapuneita ja tänne tilapäisesti jääneitä ihmisiä ja ilmiöitä. Satunnaisia kulttuurisia kohtaamisia tapahtuu kaiken aikaa ja kaikkialla, keskellä arkea. Kulttuurisen kohtaamisen vaikeus ja viehätys piilee siinä, että vieraan kohtaaminen on kulttuurisidonnaista: maailmassa ei ole olemassa yhtä hyväksi katsottua tapaa kohdata vieras ihminen tai ilmiö.

Teoksen artikkelit käsittelevät erilaisuutta ja toisenlaisuutta Suomessa mutta myös sattumalta maahamme tulleiden henkilöiden kokemuksia ja tulkintoja Suomesta ja suomalaisuudesta. Taustoiltaan, kieleltään ja kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kohtaaminen on aina haasteellista. Hankauskohtia aiheuttavat erilaiset käsitykset ja kokemukset maailmasta, hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä, rumasta ja kauniista. Eri kulttuureista lähtöisin olevien ihmisten ja ilmiöiden samanaikainen läsnäolo luo muutostarpeita ja vaatii uusia toimintamalleja miltei kaikilla elämän alueilla.
More Information
ISBN 978-951-858-005-1
ISSN 0355-0311
Publisher Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series Kalevalaseuran vuosikirja
Published (year) 2018
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages finnish
Disciplines Ethnology, Cultural Studies
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies