Såsom agnar för vinden

€30.00
In stock
SKU
978-952-7399-31-6
Björklund, Krister
Såsom agnar för vinden. Om den finlandssvenska emigrationen genom tiderna
Siirtolaisuusinstituutti
Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 48
Åbo 2023, 274 s.
Svenskfinland har genom tiderna haft ett delvis annorlunda emigrationsmönster än andra delar av landet – hurudant, varför och följderna, är temat för denna bok. Trots omfattande forskning och floran av populärvetenskaplig litteratur om finlandssvensk emigration saknas en helhetsbild av utvandringen genom tiderna fram till idag.

Föreliggande bok omspänner nästan 500 år av migration till alla delar av världen och beskriver såväl enskilda levnadsöden som övergripande trender. Också de finlandssvenska emigranternas vardagsliv runtom i världen, deras kontakter med det forna hemlandet och föreningsverksamhet ägnas uppmärksamhet. Finlandssvenskarna är idag spridda runt hela världen och diasporan omfattar flera generationer. Globalisering är en central del av den finlandssvenska kulturen.
More Information
ISBN 978-952-7399-31-6
ISSN 2343-3507
Publisher Siirtolaisuusinstituutti
Series Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja
Published (year) 2023
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Cultural Studies, Immigration
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies