Sargade själar

€29.00
In stock
SKU
978-951-583-576-5
Kivimäki, Ville
Sargade själar. De finska soldaternas krigstrauman 1939–1945
Övers. Camilla Frostell
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 868
Riga 2023, 448 s.
Under andra världskriget vårdades omkring 18 000 finska soldater för sina psykiska skador. Vilka var de, vad hade de tvingats uppleva, och vad hände efter att de passerat bristningsgränsen? De traumatiserade soldaternas upplevelser har länge sökt sin plats i den traditionella historieskrivningen. I sin prisbelönta bok, som nu översatts till svenska, berättar Ville Kivimäki deras historia. Med hjälp av mängder av patientjournaler och soldaternas berättelser kartlägger han de psykiska reaktionerna och visar vilken betydelse frontgemenskapen och de höga idealen hade för den mentala hälsan. Militärväsendets och militärpsykiatrins syn på psykiska krigsskador står också i fokus, liksom de olika behandlingsmetoderna – allt från arbetsterapi till elchocker.

Ville Kivimäki är universitetslektor och docent i Finlands historia vid Tammerfors universitet.
Översättning: Camilla Frostell.
More Information
ISBN 978-951-583-576-5
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2023
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines History, Military History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies