Såret vill blöda ännu

€15.00
In stock
SKU
978-951-583-174-3
Nordberg, Krister
Såret vill blöda ännu. Finland i svensk dikt 1808–1848
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 717
Helsingfors 2009, 199 s.
Förlusten av Finland 1809 kom att bli ett viktigt litterärt motiv i diktningen i Sverige under decennierna efter finska kriget. Genom talrika diktexempel av både välkända och numera bortglömda författare kan läsaren följa hur svenska diktare bearbetade och uttryckte minnet av riksdelningen i lyrisk form. Krister Nordberg analyserar hur dikterna togs emot av sin samtid, hur författarna förhöll sig till det aktuella politiska läget och vilka möjligheter till personliga ställningstaganden de hade.
More Information
ISBN 978-951-583-174-3
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2009
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Literary Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies