Ruumiillisuus varhaiskristillisessä teologiassa

€8.00
In stock
SKU
978-952-68145-0-6
Ruumiillisuus varhaiskristillisessä teologiassa. Suomen patristisen seuran vuosikirja
Toim. Jussi Junni
Suomen patristinen seura ry
Studia Patristica Fennica 1
s.l. 2016, 193 s.
Kristinuskossa ruumiillisuus on erityisessä keskiössä jo siksi, että Jumalan uskotaan syntyneen ihmiseksi, inkarnoituneen eli tulleen lihaksi. Tässä suhteessa kristinusko poikkeaa niistä antiikin uskonnoista, joissa ruumis nähtiin pahana ja kuolettavana eikä jumaluuden voitu katsoa olevan ruumiillisuudesta osallinen.

Milliasia näkökulmia ruumiillisuuteen on esitetty varhaisessa kristillisessä teologiassa? Ilmentääkö ruumis Jumalan luomistyön hyvyyttä vai lankeemuksen turmelusta? Tämänkaltaisiin kysymyksiin pureudutaan teoksen artikkeleissa, jotka käsittelevät ruumiillisuuden teemoja varhaisessa kristinuskossa ja varhaisilla kristillisillä kirjoittajilla.

Tähän Suomen patristisen seuran julkaisusarjan ensimmäiseen niteeseen on koottu yhdeksän artikkelia suomalaisilta patristiikan tutkijoilta.
More Information
ISBN 978-952-68145-0-6
ISSN 2341-7447
Publisher Suomen patristinen seura ry
Series Studia Patristica Fennica
Published (year) 2016
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Church History, Theology, Religious Studies
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies