Rakennussuojelu ajassa

€32.00
In stock
SKU
978-952-67465-3-1
Rakennussuojelu ajassa. Pohdintoja rakennetun ympäristön suojelusta = Building Conservation in Our Time. Essays on the Conservation of the Built Environment
Toim. / Eds. Kirsti Kovanen & al.
ICOMOSin Suomen osasto
Porvoo 2014, 175 s.
Artikkelit: Vilhelm Helander, Kurinalaisuus ja luovuus ‒ pohdintoja restauroinnista taiteena = Discipline and Creativity ‒ On Restoration as an Art; Henrik Lilius, Miksi vaalimme aineellista kulttuuriperintöä? = Why Do We Cherish the Material Cultural Heritage? Jukka Jokilehto, Tahto ja ymmärrys: Suomi versus muu maailma = International Doctrine: Some Personal Reflections; Panu Kaila, Sanoja restauroinnin takana = Words Behind Restoration; Maunu Häyrynen, Suomen ICOMOS ja rakennussuojelun tutkimus = ICOMOS Finland and Building Conservation Research; Riitta Salastie, "Hengen" suojelusta todellisen rakennusperinnön kohtaamiseen = From Protecting the "Spirit" to Encountering a Real Building Heritage; Tuija Lind, Monumentin käytön traditio: Case Suomenlinna = The Tradition of the Use of the Monument: Case Study Suomenlinna; Petri Vuojala, Paradokseja. Ajatuksia arvoista ja arvojen arvotuksesta restauroinnissa = Paradoxes. On Values and the Evaluation of Values in Restoration; Maire Mattinen, Aika merkitsee = Time Marks Meaning.
More Information
ISBN 978-952-67465-3-1
Publisher ICOMOSin Suomen osasto
Published (year) 2014
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages multilingual
Disciplines Architecture
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies