Räcker det med svenskan?

€12.00
In stock
SKU
951-583-128-8
Räcker det med svenskan? Om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer
Red. Karmela Liebkind & Tom Sandlund
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 684
Borgå 2006, 332 s.
I Räcker det med svenskan? granskas de finlandssvenska föreningarnas och organisationernas problem och möjligheter utgående från intervjuer och enkäter. Utvecklingen på det finlandssvenska organisationsfältet presenteras genom en studie av registrerade föreningar under de fyrtio senaste åren. Frågan “Räcker det med svenskan?” är intressant även ur utbildningssynvinkel. Har språket någon betydelse när tvåspråkiga studenter söker studieplats vid yrkeshögskolor och universitet?
More Information
ISBN 951-583-128-8
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2006
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Minorities
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies