Puolustusvoimien tehtävät

€65.00
In stock
SKU
978-951-855-566-0
Lohse, Mikael & Paasonen, Jyri
Puolustusvoimien tehtävät
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. B-sarja 204
Helsinki 2022, 241 s.
Puolustusvoimat on kansallinen instituutio, joka nauttii suomalaisten suurta luottamusta. Puolustusvoimien tehtäviä ovat 1) Suomen sotilaallinen puolustaminen, 2) muiden viranomaisten tukeminen, 3) osallistuminen kansainväliseen avun antamiseen ja kansainväliseen toimintaan ja 4) osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Näihin tehtäviin tiivistyy Puolustusvoimien missio ja olemassaolon peruste.

Teos on ensimmäinen Puolustusvoimien tehtäviin pureutuva oikeudellinen yleisesitys. Teoksessa tarkastellaan erikseen kutakin Puolustusvoimien päätehtävää. Tarkastelun keskiössä ovat päätöksentekoon, toimivaltaan ja voimankäyttöön liittyvät kysymykset. Kerrontaa havainnollistetaan ajankohtaisilla esimerkeillä, kuten Suomen liittymisellä Pohjois-Atlantin liittoon, Puolustusvoimien virka-avulla poliisille Uudenmaan eristämisessä ja puolustusmateriaaliavulla Ukrainaan. Puolustusvoimat on sotilaallinen valmiusorganisaatio, ja siksi teoksessa käsitellään myös varautumista ja poikkeusoloja koskevia asioita. Teoksen lopuksi kootaan keskeisiä kehittämis- ja jatkotutkimusaiheita.

Puolustusvoimien tehtävät on tarkoitettu sotilasjuridiikkaa työssään ja palveluksessaan soveltavalle puolustushallinnon henkilöstölle. Kirja soveltuu laajemminkin kaikille niille lukijoille, jotka haluavat perehtyä Puolustusvoimien laajaan ja viime aikoina nopeasti muuttuneeseen tehtäväkenttään. Teosta voidaan käyttää myös oppikirjana.

OTT, VT Mikael Lohse on neuvotteleva virkamies sisäministeriössä. Lohse on aiemmin urallaan palvellut muun muassa kriisinhallintajoukon (SKJA/ISAF) sotilaslakimiehenä. OTT, dosentti Jyri Paasonen on turvallisuusalan tutkija. Lohse ja Paasonen ovat kirjoittaneet laajasti oikeustieteellisen turvallisuustutkimuksen teemoista.
More Information
ISBN 978-951-855-566-0
ISSN 0356-7222
Publisher Suomalainen Lakimiesyhdistys
Series Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. B-sarja
Published (year) 2022
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages finnish
Disciplines Law
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies