Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö

€20.00
In stock
SKU
978-952-99856-5-4
Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö
Toim. Suvi Stolt, Minna Laakso & Matti Lehtihalmes
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 44
Helsinki 2012, 130 s.
Sisältää mm. seuraavat artikkelit: Matti Lehtihalmes, Suvi Stolt ja Minna Laakso, Puhe ja kieli opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa; Soile Loukusa, Pragmatiikan keskeistä käsitteistöä ja lasten pragmaattisten taitojen taustatekijöitä; Leila Paavola, Pragmaattisen kehityksen keskeiset merkkipaalut vauvasta kouluikään; Leena Kuure, Vuorovaikutus koululaisten monikanavaisissa oppimistilanteissa; Johanna Ruusuvuori, Emootiot ja niiden tutkiminen kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa; Minna Laakso, Kielen sosiaalisen käytön kehitys lasten vuorovaikutustilanteissa; Elsa Girod, Vaikean konduktioafasian intensiivinen kuntoutus.
More Information
ISBN 978-952-99856-5-4
ISSN 1458-7580
Publisher Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
Series Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja
Published (year) 2012
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Linguistics
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies