Psykologia 2018:4

€9.50
In stock
SKU
80-SPS-53:4
Psykologia 2018:4
Päätoim. Mari-Pauliina Vainikainen
Suomen Psykologinen Seura
s.l. 2018, 230-324 s.
Psykologia 4/2018 sisältää muun muassa seuraavat tieteelliset artikkelit: Salla Kaikkonen, Viola Saukkoriipi & Juha Holma, Sukupuolipuhe eron jälkeiseen vainoamiseen syyllistyneiden miesten haastatteluissa; Maisa Anttila & Sari Lindblom, Korreloiko menestys opiskelijavalinnassa työmotivaation ja sitoutumisen kanssa? Tarkastelussa rajavartijan peruskurssin opiskelijavaIinta; Tuomo Virtanen, Kaisa Haverinen & Markku Leskinen, Rakenneyhtälömallinnuksen menetelmällisiä ja käsitteellisteoreettisia lähtökohtia käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa.
More Information
ISSN 0355-1067
Publisher Suomen Psykologinen Seura
Series Psykologia
Published (year) 2018
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Psychology
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies