Psykologia 2018:2-3

€9.50
In stock
SKU
80-SPS-53:2-3
Psykologia 2018:2-3. Koululaisteemanumero
Päätoim. Mari-Pauliina Vainikainen
Suomen Psykologinen Seura
s.l. 2018, 74-228 s.
Psykologia 2-3/2018 sisältää muun muassa seuraavat tieteelliset artikkelit: Anne Karhu, Hannu Savolainen & Vesa Närhi, Yhteistyö ja psykologisen tiedon soveltaminen tukevat ADHD-oireisen oppilaan toimintakykyä koulussa; Jaana Minkkinen, Risto Hotulainen & Arja Rimpelä, Maahanmuuttajataustaisten nuorten psykososiaalinen oireilu Helsingin metropolialueella; Noona Kiuru, Katariina Kalliomäki, Riitta-Leena Metsäpelto, Timo Ahonen & Riikka Hirvonen, Nuorten harrastuneisuuden, koulun vaihtamisen ja sukupuolen yhteydet subjektiiviseen hyvinvointiin siirtymävaiheessa alakoulusta yläkouluun; Anne Varonen, Heta Tuominen, Lauri Hietajärvi, Katariina Salmela-Aro, Kai Hakkarainen & Kirsti Lonka, Tavoiteorientaatiot, koulutustavoitteet ja koulumenestys kuudennella luokalla; Mari-Pauliina Vainikainen & Jarkko Hautamäki, Selittääkö yrittäminen oppilaiden osaamisessa havaittuja ryhmäeroja? Itsearvioitu yrittäminen, investoitu työaika ja osaamiserot lokitietoanalyysin valossa; Hannele Tommo, Laura Hokkanen & Liisa Klenberg, Kielellisiin ja sosiaalisten taitojen vaikeuksiin liittyvät toiminnanohjauksen piirteet esikouluiässä; Erika Maksniemi, Lauri Hietajärvi, Kirsti Lonka, Elina Marttinen & Katariina Salmela-Aro, Sosiodigitaalisen osallistumisen, unenlaadun ja kouluhyvinvoinnin väliset yhteydet kuudesluokkalaisilla; Helena Thuneberg & Hannu Salmi, Näkymätön havaittavaksi – klusterianalyysi abstraktin ilmiön oppimisesta konkreettisesti lisäketodellisuuden (augmented reality) avulla.
More Information
ISSN 0355-1067
Publisher Suomen Psykologinen Seura
Series Psykologia
Published (year) 2018
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Psychology
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies