Prima vara!

€30.00
In stock
Only 1 left
SKU
978-951-583-266-5
Tandefelt, Marika
Prima vara! Språk- och stilhistoriska studier i finlandssvenska och svenska varuhusannonser under 1900-talet
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 779. Studier i nordisk filologi 85
Helsingfors 2013, 221 s.
I fem delstudier analyseras svensk språkutveckling under 1900-talet utifrån tidningsannonser som varuhusen Stockmann i Helsingfors och Nordiska Kompaniet i Stockholm har publicerat. Studierna visar bl.a. hur rättstavningsreformen 1906 långsamt börjar tillämpas i annonsspråket, hur verben förlorar sin pluralisändelse och när varuhusen börjar tilltala sina kunder med du. Också balansen mellan olika ordklasser och användningen av adjektiv ägnas varsin studie.
More Information
ISBN 978-951-583-266-5
ISSN 0039-6842 (SLS skrift.), ISSN 0356-0376 (SNF)
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2013
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Linguistics
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies