Polkuja ja poikkeamia

€24.00
In stock
Only 1 left
SKU
952-5464-20-2
Polkuja ja poikkeamia. Aikuisuutta etsimässä
Toim. Sinikka Aapola & Kaisa Ketokivi
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 56
Tampere 2005, 293 s.
Teoksessa aikuistumista lähestytään eri elämänalueiden näkökulmista ja monista tutkimuksellisista lähtökohdista. Tarkastelun kohteina ovat niin perheeseen ja asumiseen liittyvät ratkaisut kuin koulutuspolut ja niihin vaikuttavat tekijätkin sekä kokemukset osallisuudesta. Kokoelmassa avataan aikuistumisen prosessia analysoimalla sekä tavanomaisia aikuistumisen polkuja että poikkeamia niistä. Niin ikään pohditaan kysymyksiä työvoimapolitiikasta, hyvinvointivaltiosta sekä sosiaalisesta luokasta.
More Information
ISBN 952-5464-20-2
Publisher Nuorisotutkimusseura
Series Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja
Published (year) 2005
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Youth Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies