Pellon pientareelta akateemisiin sfääreihin

€30.00
In stock
SKU
978-952-5401-31-8
Säntti, Janne
Pellon pientareelta akateemisiin sfääreihin. Opettajuuden rakentuminen ja muuttuminen sotienjälkeisessä Suomessa opettajien omaelämäkertojen valossa
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 31
Turku 2007, 502 s.
Opetusalan ammattilaiset ovat kuvanneet kirjallisissa omaelämäkerroissaan lapsuuttaan, koulunkäyntiä, alalle hakeutumista, oppilaita, kollegoita ja suhdettaan työhön. Tutkimuksessa selvitellään opettajuuden rakentumista ja muuttumista sotienjälkeisessä Suomessa. Päähuomio on opettajien ammatillisissa asioissa. Toisaalta työssä tarkastellaan omaelämäkertojen kaltaisten narratiivisten aineistojen mahdollisuuksia ja rajoitteita tutkimusaineistona.
More Information
ISBN 978-952-5401-31-8
ISSN 1458-1094
Publisher Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Series Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences
Published (year) 2007
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Education
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies