Paradigma

€46.00
In stock
SKU
978-951-858-392-2
Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin
Toim. Niina Hämäläinen ja Petja Kauppi
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kalevalaseuran vuosikirja 100
Latvia 2021, 408 s.
Paradigma on vallitsevien periaatteiden, uskomusten, arvostusten ja normien muodostama viitekehys, johon sisältyy käsitys oikeasta teoriasta ja tutkimusotteesta. Siksi paradigmaan liittyy aina myös kamppailua auktoriteetista suhteessa muihin suuntauksiin ja ajattelumalleihin. Kalevalaseuran 100. vuosikirjassa pureudutaan kulttuurintutkimuksen vallitseviin ja ainaisessa muutoksen tilassa oleviin paradigmoihin ja metodeihin. Mitä ja miten tutkittiin 1900-luvun alussa, entä mitä tapahtui 1960-1980-luvuilla? Onko tällä hetkellä suurta paradigmaa? Mitä metodeja nykypäivän tutkijat käyttävät? Minkälaisia kytköksiä ja jännitteitä paradigmat aiheuttavat; mistä puhutaan, mistä vaietaan? Miten erilaiset ”käänteet” ohjaavat tutkimuksentekoa?
More Information
ISBN 978-951-858-392-2
ISSN 0355-0311
Publisher Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series Kalevalaseuran vuosikirja
Published (year) 2021
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages finnish
Disciplines Folk Poetry, Ethnology, Cultural History, Cultural Studies
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies