Oroliga inför framtiden

€26.00
In stock
SKU
978-952-5976-36-6
Kaihovirta, Matias
Oroliga inför framtiden. En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
THPTS erillisjulkaisut
Vantaa 2015, 452 s.
Åren 1901, 1905–1906 och 1917–1918 gjorde bruksarbetarna i Billnäs uppror mot bruksledningen. Det lugna och harmoniska brukssamhället i Västnyland drabbades av djupgående konfrontationer. Genom att tillämpa begrepp som politisk repertoar och dold agenda och genom att synliggöra hur klass, genus, religion och språk fungerade i brukssamhällets vardag, skapar Matias Kaihovirta nya förståelser av folkligt politiskt agerande i det tidiga 1900-talet.
More Information
ISBN 978-952-5976-36-6
Publisher Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
Series THPTS erillisjulkaisut
Published (year) 2015
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies