Ordens makt och maktens ord

€38.00
In stock
SKU
978-951-583-143-9
Ordens makt och maktens ord. Svenskt i Finland – finskt i Sverige IV
Red. Olli Kangas & Helena Kangasharju
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 682:4
Borgå 2007, 493 s.
Artiklarna i bokens första del, Ord i historien, studerar språkets roll i uppkomsten av nationen och nationalstaten och hur språket har använts för att stärka den etniska identiteten. I den andra delen, Ord i politiken, diskuteras hur uppfattningen om verkligheten skapas och förändras med hjälp av politiskt språkbruk. Bokens tredje del, Ord i företagsvärlden, tar fasta på hur språket används mellan anställda på svensk-finska företag. Artiklarna i boken visar också hur språkets betydelse förändras: språken håller på att förlora domäner, och kanske också sin betydelse för den nationella identiteten, till följd av att engelskan får en allt mer dominerande ställning.
More Information
ISBN 978-951-583-143-9
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2007
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines History, Linguistics
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies