Olevainen - johdatus maailmankuvaan

€18.00
In stock
SKU
978-951-98191-7-4
Rainio, Kullervo
Olevainen - johdatus maailmankuvaan
Luonnonfilosofian seura ry - Sällskapet för naturfilosofi rf.
Publications of the Finnish Society for Natural Philosophy
s.l. 2021, 220 s.
Kullervo Rainion postuumisti julkaistu OLEVAINEN - johdatus maailmankuvaan on tiedemiehen tilinpäätös, joka etsii vastausta moniin suuriin kysymyksiin. Voiko tietoisuus olla materiaalisen maailman ilmiö? Mitä on todellisuus ja miten voimme sitä tulkita? Voimmeko tietää jotain siitä, mitä emme osaa havaita?

Rainio rakentaa siltaa tajunnan ilmiöiden ja kvantti-ilmiöiden välille. Jo aikaisemmin julkaisemissaan teoksissa Kvantti ja kognitio sekä Diskreetti prosessimalli hän hahmottelee tapahtumisen täysin kvantittuneena diskreetissä avaruudessa ja ajassa. Hän esittää tapahtumisen transitiomatriiseina kuvaamalla systeemin siirtymistä tilasta toiseen todennäköisyyksien mukaan.

Rainio kirjoittaa lukijalle, että tämän kirjan painopiste on sen kolmessa viimeisessä luvussa, joissa filosofinen näkökulma on vallitseva. Hän kannustaa matematiikkaa kavahtavaa lukijaansa toteamalla leikillisesti, että hän haluaa havainnollistaa tekstiään myös kuvilla, joissa on numeroita.

Kirjassa yritetään vapautua fysikalistisesta sidonnaisuudesta ja omaksua informaatiofilosofinen suuntaus. Rainio kuljettaa lukijansa possibilianismin mahdollisuuksien maailmaan. Matka alkaa kvanttisysteemeistä ja kulkee tajunnan ja havaitsemisen kautta elämysten ja tietoisuuden tulkintaan. Informaatiofilosofia avaa näkymät paradigman muutokseen. Fenomenologia suuntautuu kokemukseen tulkitusta ja possibilianismi avaa oven mahdolliselle olevaiselle.

Rainio kuvaa Luonnonfilosofien seuran vuosinaan tapahtunutta maailmankuvansa avartumista myös muistelmateoksessaan Polkuja ja risteyksiä, jota hän kirjoitti osin rinnakkain tämän kirjan kanssa. OLEVAINEN on omalla tyylillään hänen elämäkertansa viimeinen osa.

Kullervo Raino (1924-2020) kasvoi Jyväskylässä ja vaihtoi runoudesta tieteen pariin 195Oluvulla päätyen Eino Kailan oppilaaksi ja sitten sosiaalipsykologian professoriksi Helsingin yliopistoon. Urallaan hän tutki ja simuloi eritoten ryhmän oppimista ia vuorovaikutusta.

Akateemisen työn katkaisivat hetkeksi politiikan kuohuvat vuodet. Eläkkeelle jäätyään hän keskittyi filosofoimaan ja kirjoittamaan. Rainio oli yksi Luonnonfilosofian seuran perustajajäsenistä ja toimi myös seuran ensimmäisenä puheenjohtajana.
More Information
ISBN 978-951-98191-7-4
Publisher Luonnonfilosofian seura ry - Sällskapet för naturfilosofi rf.
Series Publications of the Finnish Society for Natural Philosophy
Published (year) 2021
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Biography, Philosophy, Biographical Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies