Nuoruus korona-ajan kaupungissa

€34.00
In stock
SKU
978-952-372-042-8
Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista
Toim. Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm ja Tommi Hoikkala
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 242
s.l. 2023, 411 s.
Koronavirus ja sen leviämistä seuranneet rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet nuorten elämään monin tavoin. Tässä julkaisussa tarkastellaan koronapandemian vaikutusta nuorten vapaa-aikaan kaupunkiympäristössä. Miten nuorten liikkuminen ja oleminen kaupunkitilassa muuttui? Miten korona-aika vaikutti nuorten käsityksiin kaupungista ja ajan viettämisestä siellä? Keskeinen tarkastelukulma on myös nuorisotyön merkitys nuorten arjessa: miten jalkautuva ja muu nuorisotyö voi olla läsnä nuorille ja edistää heidän hyvinvointiaan?

Teos sisältää kirjoituksia 35:ltä kirjoittajalta ja on tutkimuksen, nuorisotyön ja nuorten välisen dialogin tulos. Lopuksi esitetään suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia, miten nuorten vapaa-ajan hyvinvointia voitaisiin jatkossa tukea paremmin. Tämän teoksen luettuasi mielikuvasi kaupunkitilasta ei enää ole sama.
More Information
ISBN 978-952-372-042-8
ISSN 1799-9219
Publisher Nuorisotutkimusseura
Series Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja
Published (year) 2023
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines City Planning, Youth Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies