Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus

€28.00
In stock
SKU
978-952-372-051-0
Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus. Tutkimus Pohjois-Lapin seutukunnan ja saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja harrastamisesta
Toim. Mikko Salasuo, Kati Lehtonen ja Kai Tarvainen
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 245
s.l. 2023, 179 s.
Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus -teoksen aiheena on 10-19-vuotiaiden vapaa-aika ja harrastaminen Pohjois-Lapin seutukunnan alueella. Tutkimuksessa on mukana saamelaisnäkökulma: Tutkimuskyselyyn vastanneilta 329 lapselta ja nuorelta tiedusteltiin kokemusta saamelaisyhteisöön kuulumisesta. Tämä mahdollisti saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vastausten analyysin.

Analyysissa pohjoisimman Suomen lasten ja nuorten vastauksia verrataan Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2022 perusotoksen tuloksiin. Tutkijoiden kenttäjaksolla tekemät laadulliset havainnot syventävät määrällisiä tuloksia. Tutkimuksessa on mukana menetelmällinen juonne. Vähemmistöjä tutkittaessa tutkijoilta vaaditaan erityistä sensitiivisyyttä ja yhteistyötä tutkittavan ryhmän kanssa. Tutkimuksessa kuvataan tätä herkkää ja monisäikeistä prosessia. Erillisnäytteen tarkoituksena on tuottaa nuoriso- ja liikuntapolitiikan käyttöön tietoa, jonka avulla voidaan edistää yhdenvertaisennuoriso- ja liikuntapolitiikan toteutumista.
More Information
ISBN 978-952-372-051-0
ISSN 1799-9219
Publisher Nuorisotutkimusseura
Series Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja
Published (year) 2023
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Youth Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies