Nuorisotyö ja sen haasteet pienissä kunnissa

€27.00
In stock
Only 1 left
SKU
952-5464-14-8
Cederlöf, Petri
Nuorisotyö ja sen haasteet pienissä kunnissa. Laadullinen tutkimus nuoriso-ohjaajien ja nuorisotyöstä vastaavien työntekijöiden työstä sekä kunnallisen nuorisotyön sisällöstä ja asemasta
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura, Humanistinen ammattikorkeakoulu – HUMAK
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 45. HUMAK. Sarja E. Yhteisjulkaisut 1/2004
Helsinki 2004, 418 s.
Kirja kuvaa ja jäsentää kuntien nuoriso-ohjaajien ja nuorisotyöstä vastaavien toimijoiden työtä sekä kunnallisen nuorisotyön sisältöä, asemaa ja haasteita 19 kunnassa. Lisäksi kirjassa arvioidaan kriittisesti suomalaisen nuorisopolitiikan tavoitteita suhteessa nuorisotyöntekijöiden arkeen. Keskeiseksi haasteeksi määrittyy työn tehtävien ja sisällön käytäntölähtöinen, määrätietoinen selkiyttäminen.
More Information
ISBN 952-5464-14-8
Publisher Nuorisotutkimusseura
Series Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja
Published (year) 2004
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Youth Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies