Nuoret luukulla

€26.00
In stock
SKU
978-952-5994-77-3
Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla
Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 160
Helsinki 2015, 153 s.
Teos tarjoaa tuoreita empiriaan perustuvia näkökulmia nuorten syrjäytymistä koskevaan keskusteluun sekä taloustieteen että nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Teos perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Nuorisotutkimusverkoston yhteiseen tutkimushankkeeseen, joka koostuu kahdesta osiosta. Niistä ensimmäisessä tarkastellaan syrjäytyneiksi luokiteltujen nuorten terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia rekisteriaineiston avulla, toisessa 18‒29-vuotiaiden nuorten aikuisten ja palveluntarjoajien kohtaamisia kummankin osapuolen kanssa tehtyjen haastattelujen kautta. Rinnakkaiset näkökulmat havainnollistavat paitsi nuorten palvelu- ja elämänpolkujen keskinäisiä eroja, myös tutkimuksen erilaisia tapoja hahmottaa nuorten suhdetta yhteiskuntaan.
More Information
ISBN 978-952-5994-77-3
ISSN 1799-9219
Publisher Nuorisotutkimusseura
Series Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja
Published (year) 2015
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Youth Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies