Namn i en föränderlig värld

€32.00
Out of stock
SKU
951-583-065-6
Namn i en föränderlig värld. Rapport från den tolfte nordiska namnforskarkongressen, Tavastehus 13–17 juni 1998
Red. Gunilla Harling-Kranck
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 631. Studier i nordisk filologi 78
Ekenäs 2001, 358 pp.
Vad slags namn ger man barn i Kina, i Namibia eller på Färöarna och Island? Vilka namngivningsmönster råder i samiska språkområden eller i danska adelsfamiljer? Hur ser personnamnen ut i det finska teckenspråket? Vad gör en ortnamnsbyråkrat i Sverige eller en ortnamnskonsulent i Norge? Hur kan man med hjälp av lagstiftning reglera namngivning av orter i Finland? Hur har namngivningen av vägarna i några västnyländska kommuner gått till? Vad kan namn som Getskär och Hästholmen berätta om förhållandena i äldre tiders åländska skärgård? Detta är en provkarta på vad nordiska namnforskare lade fram av sina forskningsresultat på den tolfte nordiska namnforskarkongressen i Tavastehus 1998. Temat för kongressen, Namn i en föränderlig värld, är också namnet på kogressrapporten, som består av ett trettiotal artiklar av nordiska namnforskare.
More Information
ISBN 951-583-065-6
ISSN 0356-0376 (SNF), 0039-6842 (Skrifter)
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2001
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Linguistics
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies