Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla

€29.00
In stock
Only 1 left
SKU
951-746-553-X
Högbacka, Riitta
Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 947
Helsinki 2003, 321 s.
Tutkimuksessa hahmotetaan erilaisia elämänmuotoja edustavien naisten elämänkäytäntöjä ja käsityksiä työstä, kodista, naisen asemasta ja maaseudusta. Erityistä huomiota kiinnitetään elämänmuotojen muutoksessa syntyviin jännitteisiin ja vastakohtaisuuksiin naisten elämässä. Pääpainon saavatkin naisten omat kokemukset: aineistona ovat eri puolilta Suomea ja erilaisilta maaseutualueilta kerätyt naisten haastattelut. Lisäksi taustatietoina käytetään koko maaseutua koskevia tilastotietoja ja tutkijan omia kyselytutkimuksia. Tuloksia pohditaan sekä suhteessa naisten asemaan ja maaseudun muutokseen että maaseudun kehittämisen näkökulmasta.
More Information
ISBN 951-746-553-X
ISSN 0355-1768
Publisher Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia
Published (year) 2003
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Women's Studies, Sosiology, History of Society
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies